You are here
Home > Đọc

Yêu một người không khó

heartYêu một người không khó..

Cái khó là làm sao bao dung với những gì người ấy làm..

Và làm sao chấp nhận những khuyết điểm người ấy có..

Tình yêu sẽ có lúc nhạt..

Chỉ mong người đừng ngừng cố gắng

Comments

comments

Leave a Reply

Top