You are here
Home > Đọc

Xét cho cùng, cảm nhận của bạn (chứ không phải thời gian)…

Bạn có thể yêu ai đó vài năm nhưng chẳng cảm thấy gì, bạn cũng có thể yêu ai đó chỉ vài ngày nhưng lại cảm nhận được mọi thứ. Xét cho cùng, cảm nhận của bạn (chứ không phải thời gian) mới là thước đo giá trị của tình yêu.

Comments

comments

Leave a Reply

Top