You are here
Home > Khác

What is the first letter in the English alphabet?

Xem clip này xong, cười khà khà và khoái trí tự hỏi: Có lẽ trong nhiều lựa chọn mà ta đã chọn lựa, cuộc đời cũng “chơi khăm” chúng ta như thế này đây =))

What is the first letter in the English alphabet ?
A: C
B: D
C: A
D: B
Your choice

Comments

comments

Leave a Reply

Top