You are here
Home > Đọc

Tự Sự – Lưu Quang Vũ

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù kẻ phàm phu hay bậc tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta?
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc giống như bầu trời này vậy
Có khi nào giành chỉ cho riêng ta.

Comments

comments

Leave a Reply

Top