You are here
Home > Âm nhạc

Try – Nelly Furtado

Nelly Furtado – Try

All I know
Is everything is not as it’s sold
but the more I grow the less I know
And I have lived so many lives
Though I’m not old
And the more I see, the less I grow
The fewer the seeds the more I sow

Then I see you standing there
Wanting more from me
And all I can do is try
Then I see you standing there
Wanting more from me
And all I can do is try
Try … try

I wish I hadn’t seen all of the realness
And all the real people, are really not real at all
The more I learn, the more I learned
The more I cry the more I cried
As I say goodbye to the way of life
I thought I had designed for me

Then I see you standing there
Wanting more from me
And all I can do is try
Then I see you standing there
I’m all I’ll ever be
And all I can do is try ohh try
Try… Try… Try… Try

All of the moments that already passed
already passed)
We’ll try to go back and make them last
(make them last)
All of the things we want each other to be
(each other to be)
We never will be, we never will be
And that’s wonderful, that’s life
That’s you baby
This is me baby
We are, we are, we are, we are, we are, we are
Free
In our love
We are free in our love

try

Tất cả em biết
Đó là mọi thứ không đúng như giá trị của nó
Nhưng càng trưởng thành, em hiểu càng ít đi
Em đã trải qua nhiều kiếp người
Dù rằng em em không hề lớn khôn
Và càng thấy nhiều, em càng không trưởng thành
Càng ít những hạt giống em càng gieo trồng nhiều hơn

Và rồi thấy anh ở đó
Muốn nhiều hơn ở em
Và tất cả em làm được chỉ là cố gắng
Và rồi bắt gặp anh ở đó
Muốn nhiều hơn ở em
Và tất cả em làm được chỉ là cố gắng
Cố gắng … cố gắng

Ước gì em đã không nhìn thấy sự thật
Mọi con người hiện hữu, thực sự thì chẳng thật chút nào
Hiểu biết càng nhiều, càng nhiều
Khóc càng nhiều, càng nhiều
Khi em nói lời tạm biệt với cuộc đời
Em đã nghĩ rằng em tạo nó cho riêng mình

Và rồi thấy anh ở đó
Muốn nhiều hơn ở em
Và tất cả em làm được chỉ là cố gắng
Và rồi bắt gặp anh ở đó
Em sẽ là tất cả những gì có thể
Và tất cả em làm được chỉ là cố gắng
Cố gắng … cố gắng … cố gắng … cố gắng

Mọi giây phút đã trôi đi
Ta sẽ cùng quay trở lại để chúng kéo dài mãi
Mọi điều anh và em muốn ở nhau
Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ như vậy được
Và thật tuyệt, đó là cuộc sống này
Đó là anh
Đây là em
Chúng ta …
Tự do
Với tình yêu
Chúng ta tự do trong tình yêu

cố gắng

Comments

comments

One thought on “Try – Nelly Furtado

Leave a Reply

Top