You are here
Home > Khác

Trên Facebook có 2 loại người

Trên Facebook có 2 loại người: loại up ảnh cá nhân và loại kia thì không. Kiểu người không up ảnh cá nhân lên facebook, thì cũng có 2 loại: 1 là quá đẹp, không thích người khác vào facebook chỉ vì mình quá đẹp. 2 là quá xấu, không cần nói gì thêm.

– Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top