You are here
Home > Đọc

Tình yêu đến… chưa bao giờ là lỗi lầm

 

Tình yêu đến trước khi bạn có đủ cam đảm để bày tỏ và ra đi trước khi bạn kịp nói lời tiễn biệt

 

– Phim Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

 

Yêu một người chưa bao giờ là lỗi lầm nhưng ảo tưởng rằng người ta cũng yêu mình thì có!

– Phan Ý Yên

Comments

comments

Leave a Reply

Top