You are here
Home > Khác

Tin vào sự nghi ngờ

Người ta nên tin vào sự nghi ngờ, vì nếu không có nghi ngờ niềm tin chỉ là sự mù quáng. – Hanhfm

Comments

comments

Leave a Reply

Top