You are here
Home > Đọc

The Way to Happiness

Mình rất thích xem những clip ngắn, cảm tưởng như nó là sự chắt lọc vô cùng tinh túy đến từng chi tiết. Hôm nay, lại tình cờ search được 1 series film ngắn với tiêu đề chính The Way to Happiness.

Đường đến Hạnh phúc bao gồm 21 thông điệp khẳng định rằng sự tồn tại của mỗi người phụ thuộc vào sự tồn tại của tất cả những người khác – và nếu không có sự tồn tại của người khác, không hạnh phúc và niềm vui nào có thể đạt được.  21 video ngắn được thể hiện trong khoảng 1 phút nhưng bất kỳ ai khi xem cũng cảm nhận được thông điệp của từng clip mà nó muốn nói.

https://www.youtube.com/watch?v=UBy2zvF0DB4

Comments

comments

Leave a Reply

Top