0

Tình yêu chẳng có gì liên quan đến trái tim – Trích 99F, Frédéric Beigbeder

Trang 176. Tình yêu chẳng có gì liên quan đến trái tim – cơ quan ghê tởm, một thứ máy bơm ứ máu. Tình yêu trước tiên sẽ bóp nghẹt buồng phổi. Thật ngu ngốc khi nói “tim tôi tan vỡ”,… Continue Reading

0

Nguyên tắc yêu

Trong tình yêu, tôi có hai nguyên tắc: Người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi, nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất định phải cưới tôi, nhưng nhất định phải có thành ý… Continue Reading