0

The tree of life

Đầu óc mình không tỉnh táo khi bắt đầu xem vì PizzaHut & vì xem lúc 9h15 nhưng sau gần 10 phút quảng cáo của Megastar phim mới bắt đầu chiếu. Mãi đến đoạn Brad Pitt đánh con thì mới… Continue Reading