0

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Từ năm ngoái đến năm nay mới động vào blog. Thôi từ năm nay sẽ cố gắng chăm chỉ blog hơn. Từ ngày bạn bè thân yêu dùng FB nhiều hơn, đâm ra mình cũng lười Blog. Nhân trường hợp… Continue Reading