You are here
Home > Đọc

suỵt

Suỵt
đừng nói gì với thế giới
về chuyện tôi mất cảm giác
sự không thèm nghe của nó
có thể làm tôi khóc òa
– Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Comments

comments

Leave a Reply

Top