You are here

Sự thật đôi khi không thật bằng sự giả dối.

Sự thật đôi khi không thật bằng sự giả dối – Hanhfm.

“Trong thời đại chiến tranh và thù địch tổn thất đầu tiên là sự thật.”

It times of war and of hostilities the first casualty is truth

  • Uthant – Trích từ một bài phát biểu chỉ trích Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Việt Nam vào tháng 2 năm 1965 của U Thant, lúc bấy giờ đang là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Comments

comments

Leave a Reply

Top