You are here
Home > Đọc

Sống

SỐNG mà thiếu đi cảm xúc thì cũng chỉ là TỒN TẠI

TÌNH BẠN mà thiếu đi sự chân thật cũng chỉ là XÃ GIAO

YÊU mà thiếu đi chữ “ghen” chỉ có thể là GIẢ TẠO

Con người nếu thiếu đi cái TÔI cũng chỉ như là CỖ MÁY!

Nhưng…

…đừng để…

CẢM XÚC lấn át đi LÝ TRÍ

CHÂN THẬT quá mức để người ta LỢI DỤNG

GHEN không đúng lúc là liều thuốc độc giết chết đi TÌNH YÊU

Cái “TÔI” quá lớn khiến mọi người chỉ thấy mình là một kẻ ÍCH KỈ!

P/S: Hãy sống “đủ” để mọi người tôn trọng và yêu quý mình!

Comments

comments

Leave a Reply

Top