You are here
Home > Đọc

sẽ phải mang về nơi đang đến những gì để lại lúc đi qua

sẽ phải mang về nơi đang đến những gì để lại lúc đi qua

– thơ miên di

p/s: May quá, thế nào mà lục lại được tác giả mình ấn tượng. Chỉ vì cái tội share trên face, không có trên blog, nên “trí nhớ” của mình thất lạc. Hy vọng, mai ra Đinh Lễ có cuốn này

Comments

comments

Leave a Reply

Top