You are here
Home > Đọc

Nước rửa chén

“Trí óc giống như nước rửa chén vậy, bạn của ta. Khi bị khuấy động, nó sẽ vẩn đục khó có thể nhìn thấy gì. Nhưng nếu ta để cho lắng lại, câu trả lời sẽ hóa rõ ràng.”

“The mind is like dishwater, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear.” – Oogway to Shifu, Kung Fu Panda

 

Comments

comments

Leave a Reply

Top