You are here
Home > Đọc

Nhưng mà không ừ được

“Có những người mình yêu
Nhưng mà không gần được.
Có những người yêu mình

Nhưng mà không ừ được.”
― Nguyễn Thiên Ngân

 

Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi” 
― Nguyễn Thiên Ngân,

Comments

comments

Leave a Reply

Top