You are here
Home > Đọc

những giọt nước mắt của đời…


“Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia”
(Trịnh Công Sơn, Sđd, Nhà Xuất Bản Trẻ, 2003, tr.16)

Tình cờ đọc được những dòng triết lý sâu sắc này của Trịnh, sẽ hợp lý là bây giờ nghe lại Ướt mi của ông, nhưng mình lại muốn nghe lại I Cried For You. Vì mấy hôm nay mình tâm trạng cùng Katie Melua đến não nề, say mê, đến như muốn nhảy từ tầng 4 xuống và như một thước phim quay chậm mình sẽ lơ lửng, lửng lơ để rồi khi tiếp đất đã có sẵn chiếc đệm khí to đùng ở dưới.

Comments

comments

Leave a Reply

Top