You are here
Home > Đọc

Những cái chết – I

Tác giả: Tie Suc

Tôi chỉ note lại 2 sự kiện không hề liên quan giữa Việt Nam và Nhật Bản

– Một người đàn ông Việt Nam, trong cuộc xô đây đòi sự công bằng và mà cả thêm bớt 50 nghìn tiền phạt với 1 nhóm công an phường vô lương và bị chết.

– Rất nhiều người chết không kịp, không thổ lộ, không than vãn, không trăng trối, không kiện cáo cho nguyên nhân gây ra cái chết của mình tại Nhật Bản.

Trên thế giới có bao nhiều người chết do cảnh sát, cai ngục giết một cách không chủ đích đến có mục đích bảo lực? Tất cả không đại diện, hoặc điển hỉnh cho những bất công có ngọn nguồn trong 1 chuổi những sự kiện trước đó trong lịch sử cái chết của nhân loại. Đơn lẻ, gây căm phẫn và sau đó bị chìm đi.

Trên thế giới, có bao nhiều cái chết tập thể không do con người trực tiếp gây ra? Và cái đích của sự kiện là sự tang tóc có thể bao trùm cả một quãng lịch sử của cả 1 dân tộc. Có hệ thống, đau thương và được ghi nhận mãi mãi.

Cả 2 sự kiện này, không liên quan đến nhau. Xin nhắc lại một lần nữa. Chỉ là nó xảy ra trong 1 chuổi các sự kiện cùng diễn ra trên mặt  báo, vừa mang tính địa phương, vừa mang tính toàn cầu, và chung 1 chủ đề về cái chết, sau đó nó đến với chúng ta bằng các trạng thái cảm xúc khác nhau. Nhưng tất cả, nếu có sự lựa chọn lần thứ 2, sẽ đều muốn: Mình không ở chỗ đó, đúng vào thời điểm đó.

Thật hạnh phúc khi chúng ta có thêm 1 lựa chọn.

Comments

comments

Leave a Reply

Top