You are here
Home > Đọc

Mưa nắng phai ai – Nguyễn Ngọc Tư

“Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết…
Tôi không biết nên yêu thương con người theo kiểu nào mới phải? Đối diện, vẽ chi tiết, đường nét của cái ác, gọi tên, chiến đấu với nó hay ngụy biện cho sự thoái hóa của con người bằng những thứ không biết kêu oan, che đậy, phủ lên nó bằng bức rèm mưa nắng mông mênh??

Trích Mưa nắng phai ai – Nguyễn Ngọc Tư

Comments

comments

One thought on “Mưa nắng phai ai – Nguyễn Ngọc Tư

Leave a Reply

Top