You are here
Home > Doc sach

mỗi độc giả, khi đọc, đều đang đọc chính bản ngã của anh ta – Marcel Proust

“Trong thực tế, mỗi độc giả, khi đọc, đều đang đọc chính bản ngã của anh ta. Tác phẩm của nhà văn chỉ đơn thuần là một dạng công cụ quang học mà nhà văn mang cho độc giả nhằm giúp anh ta nhận rõ điều mà, nếu không có cuốn sách, có thể anh ta sẽ không bao giờ nghiệm thấy ở bản thân. Và việc độc giả nhận ra trong bản ngã của chính anh ta thông điệp cuốn sách là bằng chứng cho tính xác thực của nó.”

– Marcel Proust

Đọc để nhìn lại và để soi vào chính mình

Comments

comments

Leave a Reply

Top