You are here
Home > Đọc

Lửa có biết tự mình không là ấm…

Lửa có biết tự mình không là ấm
nếu vắng cái hơ tay của kẻ rét âm thầm

(lửa lạnh – thơ miên di)

Comments

comments

Leave a Reply

Top