You are here
Home > Ảnh

Liễu Giai, Hà nội

Ảnh: Phương Gia Linh
Người mẫu: Các chiến sỹ-nghệ sỹ đoàn văn công QK2
Địa điểm: Viện KHXH&NV 1, Liễu Giai, Hà nội
Chương trình họp mặt hội Trường Sa 04.2011

Comments

comments

Leave a Reply

Top