You are here
Home > Đọc

lẽ giản đơn – Nguyễn Thế Hoàng Linh

đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
… ngày mai như ngày hôm nay…

đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương.

Comments

comments

Leave a Reply

Top