You are here
Home > Đọc

lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông – Nguyễn Thế Hoàng Linh

tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han

xong xuôi hết bốn chín ngàn

Comments

comments

Leave a Reply

Top