You are here
Home > Đọc

Hạnh phúc là một đóa hoa nở bên đại lộ chuyên dụng

Hạnh phúc nhiều khi đơn giản kinh lắm. Ngày xưa tôi từng đọc một câu “Hạnh phúc là một đóa hoa nở bên đại lộ chuyên dụng”, nghĩ mãi mà không hiểu câu này nói gì. Tôi tự nghĩ hay là người ta ví von hạnh phúc rất khó tìm, vì bên đại lộ thì làm quái gì có hoa nở.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, câu này thật đơn giản. Đường đông khiếp thế mà hoa cũng bình thản và can đảm nở được. Thật là đơn giản. Thật là hạnh phúc.

Và tôi tự nhủ mỗi ngày, đời thiếu gì những điều bé nhỏ làm ta hạnh phúc, sao phải tìm một bóng thiên đường đâu đó xa xăm?

Nguyến Thiên Ngân

Comments

comments

Leave a Reply

Top