You are here
Home > Đọc

Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc

Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc, bọn họ sẽ kéo bạn xuống tầm mức của họ, rồi thắng bạn với kinh nghiệm của họ.

Phan Thế Danh dịch

Never argue with an idiot. They drag you down to their level, then beat you with experience.

Einstein

If you argue with an idiot, there are two idiots” – Robert Kiyosak

“Nếu bạn tranh luận với kẻ ngốc, có 2 kẻ ngốc”

Nhưng có 1 câu này còn thú vị hơn:

Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc vì người ngoài có thể sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa hai người.

Never argue with a fool, onlookers may not be able to tell the difference.” – Mark Twain

Comments

comments

Leave a Reply

Top