You are here
Home > Đọc

Đổ lỗi

“Khi bạn đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất sức mạnh của bản thân, vì khi đó người ta sẽ điều khiển cảm xúc của bạn.” – Trích Tin vào chính mình
Ví dụ, nếu bạn thi trượt môn tiếng anh và cho rằng đó là vì ông thầy dạy dở, điều này có nghĩa là chính ông thầy là ng quyết định thành công của ban. Không có khả năng thay đổi kết quả của mình, chỉ có ông thầy mới có thể làm đc điều đó .
Trước khi bạn đổ lỗi cho người khác thì hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình đi. hãy tự trách mình vì đã không cố gắng hết sức, rồi hãy đi trách cứ ng khác.

Comments

comments

Leave a Reply

Top