You are here
Home > Đọc

Điều tệ nhất

không phải là bạn đơn độc. Mà tệ nhất chính là ở bên cạnh một người mà luôn khiến bạn cảm thấy thật đơn độc.”

Comments

comments

Leave a Reply

Top