You are here
Home > Đọc

Đau tự khắc sẽ buông

Một cô gái lên núi gặp nhà sư
Cô nói :
– Thưa thầy, con muốn buông vài thứ mà không thể.
Nhà sư đưa cho cô ta cầm 1 cốc nước rồi liên tục rót nước sôi nóng vào đó. Khi nước đầy tràn ra cả tay cô ta, bị bỏng, cô ta thả ngay cốc nước.
Nhà sư từ tốn :
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!

(sưu tầm)

Comments

comments

Leave a Reply

Top