You are here
Home > Đọc

Còn yêu được là còn mừng

Ngày xưa nghĩ yêu ai phải được trọn vẹn từ đầu chí cuối mới vui!
Rồi trải qua quá nhiều thứ…
Giờ mà thấy tim còn rung động được dù chỉ là vài cảm giác thoáng qua thôi đã mừng lắm!
Còn yêu được là còn mừng…
Hamlet Trương

Những người biết vui vẻ ngay cả khi một mình thì mới biết cách hạnh phúc đúng nghĩa khi yêu… – Phan Ý Yên

Comments

comments

Leave a Reply

Top