You are here
Home > Khác

Cô đơn

http://fs1.cyworld.vn/data2/2008/04/24/149/1209052149450968_file.jpg
Có bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai một người? Và còn bao nhiêu người vì yêu sai một người mà cô đơn một đời?

Comments

comments

Leave a Reply

Top