You are here
Home > Đọc

Chỉ có một chuyện tình mà thôi

Họ yêu nhau một thời gian. Rồi họ chia tay. Nhiều người hỏi vì sao, và cả hai tìm một câu chuyện nào đó để kể, mỗi người một câu chuyện khác nhau tuy rằng chỉ có một chuyện tình mà thôi.

– Đoàn Minh Phượng

Comments

comments

Leave a Reply

Top