You are here
Home > Đọc

Chả có gì thay đổi hết. Chỉ có bạn là thay đổi.

Cái hay nhất của viện bảo tàng là tất cả lúc nào cũng ở nguyên chỗ cũ. Không xê dịch gì cả. Nếu có đến đó cả trăm ngàn lần đi chăng nữa thì vẫn thấy cái gã người Eskimo câu cá, chim chóc vẫn suốt đời bay về phía Nam, hươu uống nước bên suối, sừng vẫn đẹp, chân vẫn thanh mảnh và cả mụ đàn bà da đỏ với bộ ngực trần vẫn triền miên đan mãi tấm thảm.

Chả có gì thay đổi hết. Chỉ có bạn là thay đổi.
Và chẳng phải vì bạn già đi rất nhiều. Bạn thay đổi, chỉ vậy thôi.
Chương 16, Bắt trẻ đồng xanh, L. D Sailinger,  Ðức Dương – Bùi Mỹ Hạnh dịch

Comments

comments

Leave a Reply

Top