You are here
Home > Đọc

chưa biết viết gì

chưa biết viết gì chỉ là tình cờ đọc câu này trong bài viết của HOàng Yến Anh nên copy lại.

Có một câu nói của nhà văn Trang Hạ tôi đọc được trên một trang web, chị nói rằng: “Thật ra người ta không chiến thắng bởi khoẻ hơn, giỏi hơn, nhiều bằng cấp hơn mà chiến thắng bởi quan niệm sống và năng lực làm việc”


Comments

comments

Leave a Reply

Top