0

Vấn đề của anh là anh đã yêu… – Tình yêu kéo dài 3 năm, Frédéric Beigbeder

Ta yêu vào cái ngày ta quết kem đánh răng lên một cái bàn chải không phải của mình. … 162. – Julie, em biết không, lợi ích chủ yếu của ly dị, đó là nó cho phép rửa tay… Continue Reading