You are here
Home > Doc sach

Cái bóng ngày xưa

…Chị đã sống trong quá khứ, và bây giờ chị vẫn sống, đang ngồi đây trò chuyện với em. Nhưng cái em nhìn thấy ở đây không thực sự là chị. Đấy chỉ là cái bóng của chị ngày xưa…

Trích Người tình Sputnik – Haruki Murakami
Cứ đọc những dòng này, và nghĩ biết đâu đấy sẽ có ngày mình sống như thế… Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi… Mà cũng có thể mình bây giờ cũng chỉ đang sống với cái bóng ngày xưa mà thôi…

Comments

comments

Leave a Reply

Top