You are here
Home > Đọc

biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình

tớ có một mảnh tình ướt rượt
một hôm trời có nắng
tớ mang mảnh tình ra sân
vắt một cái roẹt được xô nước đầy

tớ phơi mảnh tình trên dây
ở chỗ có nhiều nắng nhất
và cẩn thận giữ bằng hai cái kẹp
để gió khỏi thổi bay đi mất tiêu…

nhưng hai cái kẹp lại thành ra tớ yên tâm quá
vất mảnh tình ở đó
đến một ngày giời hết nắng
mảnh tình đã khô còng queo
tớ chạm vào mà vỡ vụn ra lẹp bẹp như lá khô
thế là đi đời một mảnh tình…

thôi rồi, tớ tỉnh dậy, thấy cái cassette nó hát bài
rằng
biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình…

– Vô đề, Khuyết danh

p/s: Copy-paste từ internet

http://www.youtube.com/watch?v=dvVUXDWz4LU

Comments

comments

Leave a Reply

Top