You are here
Home > Đọc

bài ca lau nhà – Nguyễn Thế Hoàng Linh

mỗi khi lòng mệt mỏi

là tôi lại lau nhà

cứ lau đi lau lại

buồn theo mồ hôi ra

Comments

comments

Leave a Reply

Top