You are here
Home > Đọc

are you sure you want to delete ‘tinhyeu’???

ai đó nói:
“càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ”
vậy tình yêu đong đếm được sao?

ai đó nói:
“khổ đau kia cắn răng mà chịu
cứ yêu cho thoả nỗi khát khao”
nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
như chân trần cắm cúi bước trên dao?

giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong

tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ

có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là “tinhyeu”

khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:

“are you sure you want to delete ‘tinhyeu’?”
tôi đã rùng mình
bạn ạ

Comments

comments

Leave a Reply

Top