You are here
Home > Đọc

Copy/Paste – Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Cũng chỉ là copy
để paste lại những gì
để ghi
mà chưa nhớ
để đóng
mà quên mở

để trăn trở
nghỉ ngơi…

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Top