0

Gió/Szél/Wind (1996)

“Mọi câu chuyện đều giấu các câu chuyện khác, bên kia bắt đầu và kết thúc”. Mọi cú máy đều giấu những cử điệu khác, bên kia bắt đầu và kết thúc. Mọi hình ảnh đều giấu những hình ảnh… Continue Reading