0

Viết là tự lưu đầy bản thân…chỉ bạn có thể viết được

“Viết là tự lưu đầy bản thân” – Linda Lê “Quan trọng không phải ở chỗ bạn viết điều không ai có thể viết được mà là ở chỗ viết điều chỉ bạn có thể viết được” – Nam Lê… Continue Reading

0

Trên đời này làm gì có người nào không có tội…

Cuốn sách của ngày hôm nay. Bắt đầu đọc trong lúc ngồi chờ tại cửa hàng gội đầu gần cơ quan. Ngay từ những trang đầu tiên mà mắt đã cay cay. Nếu không ở giữa chốn đông người, chắc… Continue Reading

0

Ai cũng có nỗi buồn ẩn kín trong lòng…. hãy chờ đợi trong yên lặng… thế nào cũng được…

Ai cũng có nỗi buồn ẩn kín trong lòng. Đây là tài sản mà ta chẳng thể nào đem cho người khác được. Vì ta có thể cho người khác tất cả mọi thứ ta có, nhưng lại không thể… Continue Reading