0

Cái chết của Marat – Trích Tôi có quyền hủy hoại bản thân, Kim Young-ha

Tôi ngắm bức tranh sơn dầu Cái chết của Marat do Jacques-Louis David vẽ năm 1793 in trong một cuốn sách về nghệ thuật. Họa phẩm này miêu tả cảnh nhà cách mạng Jacobin, Jean-Paul Marat, chết trong bồn tắm.… Continue Reading