0

Sẽ xảy ra điều gì – “Nàng Anna xanh xao”, Heinrich Boll

Câu hỏi đầu: Ông có cho điều người ta chỉ có hai tay, hai chân, mắt và tai là đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi gặt hái kết quả sự suy ngẫm của mình và viết không chút… Continue Reading