0

Sát nhân vì danh dự , trích “Điều gì xảy ra, ai biết” – Kim Young Ha

Truyện ngắn “Sát nhân vì danh dự”, trích “Điều gì xảy ra, ai biết” – Kim Young Ha, Hiền Nguyễn dịch. P/s: Lâu lắm mới được ngủ trưa, đang mơ rất chi là thú vị, nhưng quên mất là mơ… Continue Reading