0

dù có lạc đi đâu nó cũng sẽ là của mình – nhật ký mất mũ

Em đúng là già thiệt rồi, bắt đầu lẫn hết cả. Chắc phải tìm thư ký mất thôi, loạn hết cả lịch, thời gian, địa danh… Mà nói chung cái đầu của em ứ chịu tiếp thu mấy cái này,… Continue Reading