0

người không quê hương, Kurt Vonnegut

Tôi dĩ nhiên là khét tiếng mê thuốc lá như điếu đổ. Tôi cứ luôn hy vọng mấy thứ đó sẽ giết tôi. Một đốm lửa ở đầu này và một kẻ ngu ở đầu kia. Tôi không biết có… Continue Reading