0

Ai khổ nhất trong Những người khốn khổ? – Trích Buồn làm sao buông, Anh Khang

Yêu một người là chấp nhận đánh đổi tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy chẳng phải dành cho mình. Khi xem đi xem lại đến ba lần bộ phim nhạc kịch Les Misérables – Những người khốn… Continue Reading